Ảnh hưởng của bức xạ điện thoại

Bức xạ điện thoại d động là 1 trong những bức xạ gây hại nhất cho con người. Do điện thoại luôn ở gần cơ quan đầu não, cơ quan sinh sản của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng hay cất điện thoại thì bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.